DB VAL DE REUIL

Résultats

65 - 63
Régional masculin U15

DB VAL DE REUIL vs CTC VEXIN NORMAND BASKET

30 - 35
Départemental Féminin U11

DB VAL DE REUIL vs CTC VEXIN NORMAND BASKET

50 - 62
Régional masculin U15

CTC VEXIN NORMAND BASKET vs DB VAL DE REUIL

18 - 30
Départemental Féminin U11

CTC VEXIN NORMAND BASKET vs DB VAL DE REUIL

10 - 45
Départemental féminin U13

CTC VEXIN NORMAND BASKET vs DB VAL DE REUIL

76 - 8
Départemental masculin U11

CTC VEXIN NORMAND BASKET vs DB VAL DE REUIL

38 - 12
Départemental féminin U13

DB VAL DE REUIL vs CTC VEXIN NORMAND BASKET

0 - 71
Départemental masculin U11

DB VAL DE REUIL vs CTC VEXIN NORMAND BASKET

60 - 53
Régionale 2

CTC VEXIN NORMAND vs DB VAL DE REUIL

22 - 18
Départemental féminin U13

DB VAL DE REUIL vs CTC VEXIN NORMAND BASKET

64 - 94
Régional masculin U15

DB VAL DE REUIL vs CTC VEXIN NORMAND BASKET

61 - 48
Départementale 2 Féminine

DB VAL DE REUIL vs CTC VEXIN NORMAND BASKET

110 - 70
Régional masculin U15

CTC VEXIN NORMAND BASKET vs DB VAL DE REUIL

16 - 36
Départemental féminin U13

CTC VEXIN NORMAND BASKET vs DB VAL DE REUIL

49 - 16
Départemental masculin U13

DB VAL DE REUIL vs CTC VEXIN NORMAND BASKET-2

69 - 72
Régionale 2

DB VAL DE REUIL vs CTC VEXIN NORMAND

77 - 42
Départementale 2 Féminine

DB VAL DE REUIL vs CTC VEXIN NORMAND

66 - 77
Régional masculin U15

DB VAL DE REUIL vs CTC VEXIN NORMAND

4 - 78
Départemental masculin U13

CTC VEXIN NORMAND BASKET-2 vs DB VAL DE REUIL

126 - 52
Régional masculin U15

CTC VEXIN NORMAND vs DB VAL DE REUIL

61 - 45
Départementale 2 Féminine

CTC VEXIN NORMAND vs DB VAL DE REUIL